LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendradarbiavimui

2009 m. Istorinės atminties akademija įgyvendino pirmąjį ilgalaikės programos "LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendradarbiavimui" etapą ir pasiekė numatytus projekto uždavinius( Ilgalaikės programos įgyvendinimas numatomas 2010 m. pabaigoje). 2009 m. projektas finansuotas LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis siekė šių tikslų:

 

 1. Skatinti regiono (kaimyninių šalių -Baltarusijos ir Ukrainos) mokslininkų bendradarbiavimą tiriant ir populiarinant LDK istoriją ir paveldą, ugdyti daugiaperspektyvią ir dialogišką regiono mokslininkų ir kultūros žmonių istorinę sąmonę, siekti LDK paveldo dalybų nacionalizacijos įveikos.

 

2. Kurti informacinę regiono sistemą - „virtualų archyvą - muziejų, pagerinančią mokslininkų ir visuomenės prieinamumą prie LDK dokumentinio kilnojamojo ir nekilnojamojo paveldo.

 

3. Aktualizuoti LDK paveldą Lietuvos ir kaimyninių šalių turizmui, kultūriniams mainams, atviros europietiškos regioninės tapatybės formavimui, artimos kaimynystės politikai.

 

Siekiant šių tikslų projektas „LDK tradicijos atmintis ir paveldo lobynas – Lietuvos Rytų kaimynystės politikai ir regiono visuomenių bendravimui" vykdytas informaciniu, akademiniu ir mokslinio tyrimo populiarinimo lygmenimis.

 

Informacinis lygmuo - tai virtuali svetainė Magnus Ducatus Lithuaniae (www.mdl.lt ), kurioje talpinamos įskaitmeninto LDK paveldo nuorodos. LDK „virtualus archyvas-muziejus/thezauras" apims kilnojamąjį (plačiai suvokiamą dokumentiką, ikonografinius šaltinius, įvairaus pobūdžio bibliografinę ir kitą informaciją, muziejines vertybes,) ir nekilnojamojo paveldo vizualizaciją.

 

Akademinis ir mokslinis lygmuo - tai konkretūs tyrimai vykdomi LDK istorinio paveldo Ukrainoje ir Baltarusijoje pažinimo srityje. Tuo pagrindu planuojama parengti informacinį katalogą ir naują akademinę knygą „Radvilos Ukrainoje“, skirtą Ukrainos visuomenei.

 2009 m. projekto plėtojimas ir rezultatai:

1. Magnus Ducatus Lithuaniae (www.mdl.lt)

 

Projekto metu atlikus įvairaus pobūdžio programavimo, informacijos kaupimo, koregavimo ir jos talpinimo darbus svetainė pasipildė naujomis istorinėmis aktualijomis iš įvairių LDK regiono šalių, atnaujintas ir papildytas "thesaurus" skyriuje talpinamas ir Baltarusijos nekilnojamąjį paveldą pristatanti LDK paveldo galerija. Svetainė papildyta naujomis fotografijomis ir ikonografija. Siekiame, jog šis istorinis portalas taptu įdomus ir naudingas kiekvienam besidominčiam LDK istorija ir kultūrą.      

 

 2. Knyga „Radvilos Ukrainoje“

 

2009 m. vasaros metu atlikus įvairias mokslines ekspedicijas Ukrainos teritorijoje, surinkta gausi ikonografinė medžiaga, dalis kurios bus panaudota 2010 m. leidyklos "Baltia-Druk" planuojamai išleisti knygai "Radvilos Ukrainoje". Taip pat padarytos ir pagamintos reikalingos Radvilų rezidencijų ir kt. fotografijos, padarytos aksiografinės nuotraukos. Bendradarbiaujant leidyklai ir Lietuvos bei Ukrainos istorijos tyrinėtojams sukurta knygos struktūra, parašyts raktinis tekstas. 

 

 

3. LDK istorijos ir architektūros paminklai: pilys , rezidencijos, šventyklos (interjero ir eksterjero panoraminių vaizdų galerija Baltarusijos Minsko ir Bresto srityse)

 

Fotografas Kostas Šuškevičius atliko ekspedicijas į Baltarusijos Minsko ir Bresto sritis, kurių metu aplankė paveldo objektus ir jų vietoves. Padaryta 60 naujų panoraminių nuotraukų pristatančių vertingų paveldo objektų interjerus ir eksterjerus. Su projekto metu padarytomis 3d panoramomis Minsko ir Bresto srityse galima susipažinti čia

 

4. LDK dokumentinis paveldas Lvove

 

Alikti visi projekte numatyti dokumentinio, ikonografinio LDK paveldo paieškos ir atrankos Lvovo muziejuose,  archyvuose  darbai. Surinkta gausi įvairaus pobūdžio dokumentinio paveldo kolekcija,  surinkta medžiaga susisteminta. Paruoštas informacinis katalogas „LDK dokumentinis paveldas Lvove“.