LDK didikų portretai Ukrainoje

  • LDK didikų portretai Ukrainoje

Projektas yra tęstinė didžiojo projekto „LDK paveldo aktualizacija“ dalis, tęsiantis projekto „Baltarusijos rinkiniai: tapyba ir skulptūra” idėją ištirti ir surinkti žymiųjų LDK asmenybių –kunigaikščių, didikų ir kitų visuomenės veikėjų tapybinį paveldą buvusios LDK šalių teritorijoje. Pagrindinis šio projekto tikslas - ištirti V. Ukrainos Lvovo, Bolechovo, Tarnapolio ir kitose  saugyklose esantį LDK įžymių asmenybių  paveldą (tapybą, grafiką), surinkti ir nufotografuoti čia laikomus įvairių LDK visuomenės ir valstybės veikėjų portretus, kurie ateityje galės būti panaudojami ir pritaikomi parodose ar kitoje šviečiamojoje, kultūrinėje veikloje.

  • Remiantis projekto rezultatais paruošta paroda "LDK didikų portretai Ukrainoje"  Projektas remiasi jau surinkta Ukrainos rinkiniuose LDK didikų portrtretų fotografine medžiaga.

 Pasinaudojant  projekto "LDK portretai Ukrainoje" rezultatais - parengta parodos ekspozicija pristatanti Ukrainoje aptiktus LDK didikų, visuomenės veikėjų ir kitų senosios LDK žymių asmenybių portretus.  Parodos ekspozicijos idėja paremta bendra LDK regiono istorine praeitimi, siekiant skatinti šalių tarpusavio dialogą. Siekiama populiarinti LDK istoriją, o kartu prisidėti prie vieno iš MDL (Magnus Ducatus Lithuaniae) esminių tikslų – padėti nuslopinti politines ir kultūrines įtampas, kylančias dėl paveldo priklausomybės problemų, akcentuojant, kad senosios Lietuvos valstybės (LDK) paveldas yra bendras Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ar Latvijos paveldas. Nuotraukų ekspozicija  skirta daugkartiniam eksponavimui LR užsienio reikalų ministerijoje ir jos atstovybėse, švietimo įstaigose, kitose Lietuvos ir užsienio institucijose ar organizacijose organizacijose.

2009 m. birželio 23 d. LR Seime pristatyta paroda "LDK didikų portretai Ukrainos ir Baltarusijos rinkiniuose" (nuotraukos).

Taip pat žr.: Paroda „LDK didikų portretai iš Baltarusijos ir Ukrainos rinkinių“ ; LDK didikų portretų paroda Seime