LDK paveldo „dalybos“

 

Projektas įgyvendintas 2006- 2008 m. 

  • 2006 m. įgyvendintas mokslinių tyrimų projektas „LDK paveldo „dalybos“. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija: modernių valstybių tautų ir etninių mažumų tapatybės istoriniuose kontekstuose“.

Šis projektas pirmą kartą tokiu mastu tarpdisciplininiams tapatybės raidos tyrimams sutelkė keleto svarbių lituanistikos institucijų – Vilniaus universiteto Istorijos, Filologijos bei Filosofijos fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto – mokslininkus, atstovaujančius skirtingoms istorijos, sociologijos, politologijos, filologijos mokslo šakoms ir atskirai tiriančius įvairius modernių tautų bei Lietuvos etninių grupių tapatybių istorinės raidos aspektus. Projekte bendradarbiavo ir užsienio partneriai – mokslininkai iš Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos ir Rusijos, kurie taip pat intensyviai vykdo LDK istorijos ir LDK tradicijų modernių valstybių tautų istorinės sąmonės perspektyvose tyrimus.

  • 2007 m. įgyvendinta projekto „LDK paveldo „dalybos“ II. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija: modernių valstybių tautų ir etninių mažumų tapatybės istoriniuose kontekstuose“  II - asis etapas.

Nuosekliai siekiant iškeltų mokslinių tikslų  - siekiant inicijuoti, integruoti bei  įgyvendinti reikšmingus ir metodologiškai naujus modernių valstybių tautų, t. y. Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos, ir LDK etninių grupių tapatybių XIV–XXI a. pradžioje tyrimus tarpdisciplininiam bendradarbiavimui buvo suburti 17 istorikų, filologų ir politologų iš Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Socialinių tyrimų instituto, Baltarusijos elektroninės dokumentacijos mokslo tiriamojo centro (Minskas), Baltarusijos mokslų akademijos Istorijos instituto (Minskas) bei Brandeis universiteto (JAV). Šie tyrinėtojai vykdė projekte numatytus reikšmingus tiriamuosius darbus pagal trijų projekto darbo grupių tyrimų strategiją ir bendriems projekto tikslams derino skirtingas metodikas: 
• archyvinius istorijos, literatūros ir kitų kultūros šaltinių tyrimus;
• periodikos istorijos, literatūros ir kitų kultūros šaltinių tyrimus;
• lyginamuosius istorinių, sociologinių duomenų tyrimus;
• istorijos, sociologijos, literatūros ir kultūros teorijos tyrimus.

  •       2008 m. Istorinės atminties akademijai svarbūs tuo, jog buvo baigtas įgyvendinti paskutinis „LDK paveldo „dalybos“ II. Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos tradicija: modernių valstybių, tautų ir etninių mažumų tapatybės istoriniuose kontekstuose“ etapas.

2008 m. projekto etape buvo surengtas mokslinis seminaras (2008 m. gegužės mėn. 17 d.) ir tarptautinė mokslinė konferencija “Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija: tautinių naratyvų likimai (dedikuota istoriko Zenono Ivinskio 100-osioms gimimo metinėms)“ (2008 m. lapkričio 20-22 d.). Pagrindinis šios konferencijos tikslas – apibendrinti tris metus trukusio projekto rezultatus. Konferencija tapo baigiamuoju projekto akcentu.

Plačiau apie projekto igyvendinimą žiūrėti: http://projektai.vu.lt/ldk/