1621 m. Chotyno mūšis – mūšis dėl Vidurio Europos

2012 m. vasario 1 d., trečiadienis

chotynas_lt.jpg

1621 m. Chotyno mūšis – mūšis dėl Vidurio Europos

Autoriai: Alfredas Bumblauskas, Genutė Kirkienė, Petro Sas

Vilnius: MELC, 2011 m., 224 p., ISBN: 978-5-420-01700-5

 2011-aisiais sukanka 390 metų, kai 1621 m. rugsėjo pabaigoje–spalio pradžioje prie Chotyno ant Dniestro kranto 70 tūkstančių Lenkijos ir Lietuvos valstybės karių, kurių pusę – apie 35 tūkstančius – sudarė kazokai, sėkmingai atrėmė 220 tūkstančių Osmanų imperijos kariuomenės puolimą. Turkijos kariuomenei vadovavo pats sultonas Osmanas II, o Abiejų Tautų Respublikos kariuomenei – LDK didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius. Svarbiam mūšiui paminėti Lietuvos ir Ukrainos istorikai parengė bendrą gausiai iliustruotą leidinį, kuriame pateikta plati istoriografija, nušviestos mūšio aplinkybės, plačiai aprašyta lietuvių ir ukrainiečių karo vadų Jono Karolio Chodkevičiaus ir Petro Konaševyčiaus Sahaidačno reikšmė pergalei prieš daug pajėgesnį priešą pasiekti. Surinkti leidiniui iliustracijas buvo surengtos ekspedicijos į dvidešimt keturias vietoves Ukrainoje, dešimt vietovių Baltarusijoje, keturias Moldavijoje, penkias Turkijoje, šešias Rusijoje, keturias Lietuvoje.

Turinys.pdf (91.15 KB)
 

 

1621 m. Chotyno mūšis – mūšis dėl Vidurio Europos, Bernardinai.lt, 2012-01-27

Xoтинська війна 1620—1621 років: «пам’ятати про всіх» / Сергій Махун, «Дзеркало тижня. Україна», №48, 29 грудня 2011

« Atgal