Virtualios bibliotekos

Lenkija

 • Biblioteki wirtualne systemu dLibra
  Nuorodos į virtualias Lenkijos bibliotekas.
   
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
  Publikuojami dokumentai iš Vroclavo universiteto bibliotekos rinkinių. Tai – senieji spaudiniai, meno kolekcijos, regiono istorijos ir kultūros dokumentai. Publikacijos - DjVu formatu.
   
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN Polona)
  Publikuojami rankraščiai, kartografijos, grafikos ir fotografijos rinkiniai, žurnalai, literatūriniai ir moksliniai tekstai. Svarbūs yra rankraštiniai Ptolemajaus Kosmografijos XV a., T.Treterio “Theatrum virtutum” XVI a. rankraščiai ar 1728 m. išleistas K. Niesieckio herbynas.
   
 • Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES
  Prezentuoja įvairiuose bibliotekose digitalizuotus teologijos, Bažnyčios istorijos dokumentus. Publikacijos - DjVu formatu.
   
 • Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa
  Projektas kuruojamas Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto. Pateikiami dokumentai susiję su Kujavijos ir Pamario istorija. Tai senieji spaudiniai, ikonografija, akademiniai leidiniai, šaltinių publikacijos. Taip pat yra prieinami dabariniai Torunės universiteto moksliniai periodiniai leidiniai.
  Digitalizuoti Vilniaus istorijai ir paveldui skirti leidiniai. Publikuojami svarbūs ikonografiniai šaltiniai. Pvz., XVII a. E. Dahlbergo panoraminiai raižiniai. Publikacijos - DjVu formatu.
   
 • Małopolska Biblioteka Cyfrowa
  Pateikiamos publikacijos susijusios su Krokuvos ir Mažosios Lenkijos kultūros paveldu. Dokumentai - DjVu formatu. Minėtinas enciklopedinis leidinys „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”.
   
 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa
  Publikuojami senieji spaudiniai, kartografijos, grafikos, Palenkės regiono istorijos rinkiniai. Dokumentai – pdf formatu. Čia taip pat galima rasti K. Niesieckio herbyną (1728), Naruševičiaus Jono Karolio Chodkevičiaus gyvenimo aprašymą (1781). Suskaitmeninti Vilniaus archeografinės komisijos leisti šaltinių rinkiniai.
   
 • Polska Biblioteka Internetowa
  Publikuojami senieji spaudiniai. Atkreiptinas dėmesys pvz., į B. Paprockio (1578, 1584) ir A.Kojalavičiaus (1905) herbynų ar Z.Glogerio (4 t., 1900-1903) ir A. Brucknerio (2 t., 1939) enciklopedijų publikacijas.
   
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa
  Publikuojami Silezijos universiteto unikalūs rinkiniai – rankraštiniai dokumentai, senieji spaudiniai. Publikacijos - DjVu formatu.
   
 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
  Publikuojami senieji spaudiniai XVI-XVIII a., kartografiniai ir ikonografiniai šaltiniai, periodika, šaltinių publikacijos, enciklopedijos, XIX – XX a. I p. istoriografija. Galima rasti daug Lietuvos istorijai skirtų leidinių. Publikuojami XVI a. leidiniai: J. Laskio (1506) ir J. L. Decijaus (1521) veikalai, M. Miechovitos (1521), M. Bielskio (1564), J. Herburto (1571) ir M. Stryjkovskio (1582) kronikos, Brastos Biblija (1563) ir kt. XVII a. - trys leidimai (1631, 1642, 1665) A. Freitago „Naujoji ir išaugusioji karo architektūra“. Publikacijos - DjVu formatu.
   
 • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
  Publikuojami XIV – XX a. I p. Lenkijos istorijos ir literatūros istorijos šaltiniai.
   

Baltarusija

Į viršų

Ukraina

Latvija

 • Digitālo bibliotēku
  Latvijos nacionalinės bibliotekos virtuali biblioteka, kurioje digitalizuota XIX a. pab.-XX a. I p. latviška periodika, publikuojama įvairia tema virš 100 latviškų XX a. plakatų. Svarbus projektas – XVI-XVIII a. kartografijos rinkinių ekspozicija.

   
 • Latvijas vēsture internetā
  Pateikiami pagrindiniai Latvijos istorijos šaltiniai. Taip pat publikuojami ir svarbūs istorikų veikalai. Daugelis publikacijų – latvių kalba.
   

Rusija 

Į viršų

Vokietija

 • MGH :: Digitale Bibliothek
  Publikuojami rankraščiai, įvairūs senieji spaudiniai. Aktualūs yra Titmaro kronikos autografo ir 1935 m. leidimo, žemėlapių iš Aeneas Piccolominio “Opera omnia“ (1551) bei G. Droyseno atlaso (1886) publikacijos.
   
 • Monumenta Germaniae Historica digital (dMGH)
  Publikuojama daugelis Monumenta Germaniae Historica tomų (išleistų iki 2005 m.)
   
 • ViFaOst :: Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa
  Pateikiamos mokslinės publikacijos iš kultūros, istorijos, politikos ir visuomenės mokslų.
   
 • Wolfenbütteler digitale Bibliothek (WDB)
  Publikuojami rankraščiai, tarp kurių yra ir lituanistikos šaltinių publikacija (Religinis kolokviumas Vilniuje (1585 06 14) , taip pat inkunabulai, XVII a. spaudiniai, žodynai ir kt.
   

Austrija

Į viršų

Prancūzija

 • GALLICA. Bibliothèque nationale de France
  Digitalizuoti Prancūzijos nacionalinės bibliotekos rankraščiai, senoji periodika (pvz., Annales d'histoire économique et sociale (1929 – 1935) ar Revue historique (1876-1935)) ir enciklopedijos, senieji spaudiniai. Svarbi daugiatomio bolandistų leidinio „Acta sanctorum” publikacija. Dokumentai – pdf formatu.
   

Anglų k.

Kitos

Į viršų