Žalgirio mūšis

Filmas apie Žalgirio mūšį, perpintas vos ne detektyvinėmis istoriografijos intrigomis, supažindina su dažnai nutylėtais legendinio mūšio eigos aspektais ir jų reikšme istorijai.

Nuorodos platesniam domėjimuisi