Vytautas

Filmas apie Lietuvos Didįjį kunigaikštį Vytautą atskleidžia žymiai sudėtingesnį valdovo istorinį portretą. Filme pateikiama informacija leis plačiau pažvelgti į Vytauto valdomos Lietuvos istorines sąsajas su Jogailos Lenkija.

Nuorodos platesniam domėjimuisi