Vilnius

Filmas „Vilnius“ pristato sudėtingą Vilniaus tautinių bendruomenių kultūrų, tradicijų paveldo temą ir jau senai nuo Vilniaus nebeatskiriamą klausimą, – kieno gi Vilnius? 

Nuorodos platesniam domėjimuisi